Blog

SEO là gì và những lợi ích từ SEO
Blog

SEO là gì và những lợi ích từ SEO

SEO là gì và những lợi ích từ SEO SEO là gì và những lợi ích từ SEO bạn cần biết: Seo là phân tích phương thức hoạt động của các thuật toán bộ máy tìm kiếm. Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp từ đơn giản tới phức tạp để có thể đưa trang web Đọc tiếp

Những kiến thức cơ bản về thiết kế website
Blog

Những kiến thức cơ bản về thiết kế website

Những kiến thức cơ bản về thiết kế website. Những kiến thức cơ bản về thiết kế website bao gồm thiết kế website là gì? Thiết kế website như thế nào cho đúng? Thiết kế website là thiết kế một trang web. Nghĩa là lo từ bố cục tới màu sắc tới cách bố trí Đọc tiếp

Blog

Khái niệm về thiết kế website

Thiết kế website hay thiết kế web đơn giản là công việc tạo một trang web cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Thiết kế website có 2 phương thức chính, đó là: thiết kế web tĩnh và thiết kế web động. Thiết kế Web tĩnh Cơ bản Thiết kế website tĩnh là sử dụng các đoạn mã HTML (HTML5), đa phương Đọc tiếp

Blog

Khái niệm ERP và những ứng dụng của nó trong doanh nghiệp

1. ERP (Viết tắt của:  Enterprise Resource Planning ) là gì? Ý nghĩa của 3 từ ERP: R: Resource (Tài nguyên). Trong kinh tế, resource là nguồn lực (tài chính, nhân lực, công nghệ). Tuy nhiên, trong ERP, resource có nghĩa là tài nguyên (TN). Trong CNTT, tài nguyên là bất kỳ PM, phần cứng hay Đọc tiếp